Motie Vis moet zwemmen

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Viskwekerijen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Viskwekerijen voet aan de grond hebben gekregen in Groningen;

Overwegende dat:

  • Viskwekerijen dieronvriendelijk, niet duurzaam en slecht voor mens en milieu zijn;

Verzoeken het College:

  • Regelgeving met betrekking tot viskwekerijen op te nemen in de Omgevingsvisie teneinde het omschakelen naar of vestigen van viskwekerijen in Groningen te voorkomen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren 

Status: Ingetrokken
Voor:
Tegen: