Statiegeld in de strijd tegen zwerfvuil


14 maart 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp

Constaterende dat:

  • zwerfafval een groot probleem vormt voor mens, dier en milieu;
  • jaarlijks duizenden dieren, zo niet meer, sterven door zwerfafval;
  • plastic, blikjes en kleine petflesjes verantwoordelijk zijn voor 40% van het zwerfafval;
  • dit afval volgens onderzoek met 80% afneemt als daarop statiegeld geheven zou worden.

Voorts constaterende dat:

  • waardevolle grondstoffen op deze wijze verloren gaan doordat zij niet worden gerecycled.

Overwegende dat:

  • meer dan 400 lokale overheden, bedrijven en organisaties, waaronder 200 gemeenten, zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie;
  • deze alliantie het kabinet oproept tot het heffen van statiegeld op alle plastic flessen en blikjes;
  • deze ook de Provincie Groningen heeft gevraagd zich hierbij aan te sluiten;
  • op 15 maart de Tweede Kamer debatteert over het heffen van statiegeld op alle plastic flessen en blikjes.

Verzoeken het College:

  • De Provincie Groningen per ommegaande aan te doen sluiten bij de Statiegeldalliantie;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, CDA, CU, GL, D66, PVV, PvhN

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer