Statiegeld in de strijd tegen zwerfvuil

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp

Constaterende dat:

  •  zwerfafval een groot probleem vormt voor mens, dier en milieu;
  • jaarlijks  duizenden dieren, zo niet meer, sterven door zwerfafval;
  • plastic, blikjes en kleine petflesjes verantwoordelijk zijn voor 40% van het zwerfafval;
  • dit afval volgens onderzoek met 80% afneemt als daarop statiegeld geheven zou worden.

Voorts constaterende dat:

  • waardevolle grondstoffen op deze wijze verloren gaan doordat zij niet worden gerecycled.

Overwegende dat:

  • meer dan 400 lokale overheden,  bedrijven en organisaties, waaronder 200 gemeenten, zich hebben aangesloten bij de Statiegeldalliantie;
  • deze alliantie het kabinet oproept tot het heffen van statiegeld op alle plastic flessen en blikjes;
  • deze ook de Provincie Groningen heeft gevraagd zich hierbij aan te sluiten;
  • op 15 maart de Tweede Kamer debatteert over het heffen van statiegeld op alle plastic flessen en blikjes.

Verzoeken het College:

  • De Provincie Groningen per ommegaande aan te doen sluiten bij de Statiegeldalliantie;

en gaan over tot de orde van de dag!

 

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Status: Aangenomen
Voor: PvdD, PvdA, CDA, CU, GL, D66, PVV, PvhN
Tegen: VVD