Aard­be­vings­plein tijdens Koningsdag


29 januari 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Koningsdag op 27 april in de stad Groningen wordt gevierd;
  • in de voordracht een bijdrage van € 450.000 wordt gevraagd ter ondersteuning van de feestelijkheden;
  • het geld van de provincie Groningen betreft;

Overwegende dat:

  • veel Groningers zich in de steek gelaten voelen en bovendien door de mijnbouwproblematiek diep in de (financiële) zorgen zitten;
  • de komst van de koning een kans biedt om onze fraaie provincie te tonen;
  • de dag tevens een kans is om de ernstige gevolgen van de mijnbouw opnieuw onder de aandacht te brengen;
  • zowel de provincie, als ook de stad Groningen hebben aangegeven de problemen onder de aandacht van de Koning te willen brengen;
  • burgers en maatschappelijke organisaties zoals de Groninger Bodem Beweging en Gasberaad, hebben aangegeven op koningsdag graag de zorgen en problemen van de Groningers te tonen;

Verzoeken het college:

  • er zorg voor te dragen dat burgers en maatschappelijke organisaties ruimte krijgen om langs de wandelroute het verhaal van Groningen te kunnen vertellen;
  • hen daarbij zo nodig praktisch en financieel te ondersteunen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Intrekken koninklijk predicaat Shell

Lees verder

Statiegeld in de strijd tegen zwerfvuil

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer