Aard­be­vings­plein tijdens Koningsdag


29 januari 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Koningsdag op 27 april in de stad Groningen wordt gevierd;
  • in de voordracht een bijdrage van € 450.000 wordt gevraagd ter ondersteuning van de feestelijkheden;
  • het geld van de provincie Groningen betreft;

Overwegende dat:

  • veel Groningers zich in de steek gelaten voelen en bovendien door de mijnbouwproblematiek diep in de (financiële) zorgen zitten;
  • de komst van de koning een kans biedt om onze fraaie provincie te tonen;
  • de dag tevens een kans is om de ernstige gevolgen van de mijnbouw opnieuw onder de aandacht te brengen;
  • zowel de provincie, als ook de stad Groningen hebben aangegeven de problemen onder de aandacht van de Koning te willen brengen;
  • burgers en maatschappelijke organisaties zoals de Groninger Bodem Beweging en Gasberaad, hebben aangegeven op koningsdag graag de zorgen en problemen van de Groningers te tonen;

Verzoeken het college:

  • er zorg voor te dragen dat burgers en maatschappelijke organisaties ruimte krijgen om langs de wandelroute het verhaal van Groningen te kunnen vertellen;
  • hen daarbij zo nodig praktisch en financieel te ondersteunen;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer