Scha­de­ver­goeding zonder noodzaak tot doden


5 juli 2017

Datum PS: 5 juli 2017

Onderwerp: Voorgenomen goedkeuringsbesluit aanvulling faunabeheerplan

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • agrariërs slechts dan een beroep op schadevergoeding kunnen doen, als alle middelen om deze te voorkomen zijn ingezet;
  • dit in de praktijk betekent, dat pas een beroep op schadevergoeding kan worden gedaan indien reeds tot afschot is overgegaan

Overwegende dat:

  • bij afschot dieren ernstig worden verwond en/ of gedood;
  • het doelbewust toebrengen van leed aan dieren zoveel mogelijk voorkomen zou moeten worden;
  • er veel preventieve middelen bestaan om landbouwschade te voorkomen waarbij dieren niet verwond raken

Verzoeken het college:

  • zich in de diverse landelijke en interprovinciale gremia in te zetten voor regelingen die het uitbetalen van faunaschade zonder dat het middel van afschot is ingezet mogelijk maken.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Partij voor de Dieren
Rikus Brader SP
Dominique de Haas PvdA


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer