Regenboog ConvenantĀ 


11 oktober 2017

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Constaterende dat:

  • Provinciale Staten zich op 26 september 2016 in ruime meerderheid heeft uitgesproken om zich actief in te zetten voor de sociale acceptatie en veiligheid van LHBT inwoners;
  • De provincie Groningen zich op 11 mei 2017 heeft uitgeroepen tot Regenboogprovincie;
  • Er een regenboogsymposium is georganiseerd waarin verschillende partijen op het gebied van LHBT zich gepresenteerd hebben;
  • Tijdens dit symposium naar voren kwam dat gemeenten ook aan de slag willen met LHBT beleid op lokaal niveau;

Overwegende dat:

  • De provincie Groningen een belangrijke rol kan spelen bij het ondersteunen van gemeenten als het gaan om het ontwikkelen van LHBT beleid;
  • Er op het gebied van acceptatie en emancipatie van LHBT-ers nog veel verbetering mogelijk is op gemeentelijk niveau;
  • LHBT-ers recht hebben op veiligheid, op een eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige behandeling;

Roepen het college op:

  1. In overleg met gemeenten te gaan om te komen tot een gezamelijk regenboog convenant;
  2. Een symposium te organiseren waarin de ondertekening van dit convenant door gemeenten centraal staat;
  3. Op deze manier een impuls te geven aan de sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT-ers in de provincie Groningen.

en gaan over tot de orde van de dag!


Status

Aangenomen

Voor

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA, PVV, SP, VVD

Tegen

GroningerBelang

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer