Motie Roze kast bibli­o­theken


11 november 2020

Betreft :

Roze kast in alle Groninger bibliotheken

Datum PS :

11 november 2020

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering;

Constaterende dat:

  • Provinciale Staten zich in 2016 met een ruime meerderheid heeft uitgesproken om zich actief in te zetten voor de sociale acceptatie van LHBT-inwoners, en sinds 2017 Regenboogprovincie is;
  • LHBT’s op het platteland negatiever behandeld worden dan in Randstedelijke gebieden;
  • informatie voor en ondersteuning van LHBT’s niet overal laagdrempelig toegankelijk is;
  • in Noord-Nederland discriminatie jegens LHBT’s 34% van het totaal aantal discriminatiemeldingen uitmaakt, wat Noord-Nederland koploper maakt in percentage meldingen op basis van seksuele gerichtheid.

Overwegende dat:

  • Het initiatief ‘De Roze Kast’, met boeken, tijdschriften, films en folders over LHBT-thematiek, informatie makkelijk en breed toegankelijk maakt;
  • de Roze Kast kan bijdragen aan zichtbaarheid en acceptatie van de LHBT-gemeenschap;
  • de provincie middels haar financiering van Biblionet het beschikbaar stellen van informatie voor LHBT-inwoners zou kunnen stimuleren.

Roept het college op:

  • In samenwerking met Biblionet alle Groninger bibliotheken (middels een schriftelijk verzoek) aan te moedigen om een Roze Kast te installeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, CDA, SP, PvdA

Tegen

FvD, PVV, GroningerBelang, VVD

Lees onze andere moties

Motie ideeënwedstrijd voor jongeren over aanpak zwerfafval

Lees verder

Motie Prachtlinten van Lauwerszee tot Dollard tou

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer