Motie betere sturing rijd­gedrag


15 december 2021

Betreft :

De rem op onvoorzichtig rijgedrag

Datum PS :

15 december 2021

Onderwerp :

Faunabeheerplan Ree 2021-2025

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Aanrijdingen met reeën het gevolg zijn van onvoorzichtig menselijk gedrag, zoals te hard rijden op plaatsen waar de natuur dit niet toelaat;
  • uit de quickscan blijkt dat preventieve maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen onvolledig benut worden;

Overwegende dat:

  • een betere attendering op overstekend wild, zoals middels reactieve matrixborden, automobilisten kan wijzen op hun verantwoordelijkheid;

Verzoeken het College:

  • in overleg te treden met gemeenten over een verhoogde inzet op preventie van wildaanrijdingen, waarbij expliciet gestuurd wordt op het voorkomen van roekeloos rijgedrag;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie overzicht preventieve maatregelen wildaanrijdingen

Lees verder

Motie veldproef geen reeën doden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer