Motie betere sturing rijd­gedrag


15 december 2021

Betreft :

De rem op onvoorzichtig rijgedrag

Datum PS :

15 december 2021

Onderwerp :

Faunabeheerplan Ree 2021-2025

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Aanrijdingen met ree├źn het gevolg zijn van onvoorzichtig menselijk gedrag, zoals te hard rijden op plaatsen waar de natuur dit niet toelaat;
  • uit de quickscan blijkt dat preventieve maatregelen ter voorkoming van aanrijdingen onvolledig benut worden;

Overwegende dat:

  • een betere attendering op overstekend wild, zoals middels reactieve matrixborden, automobilisten kan wijzen op hun verantwoordelijkheid;

Verzoeken het College:

  • in overleg te treden met gemeenten over een verhoogde inzet op preventie van wildaanrijdingen, waarbij expliciet gestuurd wordt op het voorkomen van roekeloos rijgedrag;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen