Geen kogel voor Minoes


3 oktober 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;


Constaterende dat:


  • de provincie Groningen overweegt om het afschieten van verwilderde katten ‘daar waar nodig’ toe te staan;


Overwegende dat:


  • onderzoek uitwijst dat het dieet van verwilderde katten hoofdzakelijk uit muizen en andere kleine zoogdieren bestaat;


  • in 2013 in de Tweede Kamer de motie Thieme aangenomen is, welke de regering verzoekt het afschieten van katten niet meer toe te staan;


Voorts overwegende dat:


  • een jager geen verschil ziet tussen een huiskat en een verwilderd exemplaar;


  • in de provincies Utrecht en Friesland, waar kattenliquidatie is toegestaan, dan ook huiskatten het slachtoffer zijn geworden.Verzoeken het college:


  1. Populatiebeheer van (verwilderde) katten door middel van afschot niet toe te staan in de provincie Groningen.


en gaan over tot de orde van de dag!


Kirsten de Wrede Bé Zwiers Ronald Kaatee

Partij voor de Dieren Partij voor het Noorden Fractie Kaatee


Status

Verworpen

Voor

Tegen

CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Vossestreken

Lees verder

Plant bomen tegen klimaatopwarming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer