Intrekken koninklijk predicaat Shell


29 januari 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Shell voor 50% eigenaar is van de NAM;
  • Shell in 2015 opnieuw het predicaat ‘Koninklijk’ toegekend heeft gekregen van de Koning;
  • dat predicaat volgens de website van de Koning het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning symboliseert;

Overwegende dat:

  • de NAM zich verre van Koninklijk heeft gedragen ten opzichte van de Groningers;
  • het onbegrijpelijk is voor veel Groningers, maar ook voor veel medelanders, dat Shell het predicaat ‘Koninklijk’ verdient;
  • er dan ook maatschappelijk acties op touw zijn gezet om de Koning ertoe te bewegen het predicaat ´Koninklijk´ in te trekken;

Verzoeken het college:

  • zich aan te sluiten bij het maatschappelijk verzet tegen het koninklijke predicaat;
  • de Commissaris van de Koning te adviseren bij de Koning aan te dringen om het predicaat ‘Koninklijk’ in te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer