Woord­voering PS d.d. 20 januari 2016 - Meer­ja­renplan


20 januari 2016

Voorzitter, bij de fakkeloptocht van afgelopen vrijdag bereikten ons weer schrijnende verhalen.

De gaswinning gaat ondertussen onverminderd door.

Er wordt ook met het huidige winningsplan Russische roulette gespeeld, onze zorgzame overheid met het pistool in haar hand, gericht op Groningen.

De overheid zou haar zorgplicht moeten nakomen en dat, voorzitter, doet zij niet!

Wat het meerjarenplan betreft mogen we geen amendement indienen, dus niet werkelijk meepraten. Of de kanttekeningen, uitgesproken in een motie, worden meegenomen? Het lijkt er niet op.

EZ en de NAM houden met het laatste woord uiteindelijk de touwtjes in handen en de Groningers moeten maar afwachten welke kruimel er van hun bord valt!

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voornemens het meerjarenplan te steunen, mits de kanttekeningen, gedragen door deze Staten, en vermeld in de motie van 18 november jongstleden ook daadwerkelijk een plaats krijgen in het plan en haar uitvoering. Wij steunen om die reden dan ook de gezamenlijk ingebrachte motie.

We blijven echter van mening dat dit meerjarenplan nauwelijks nut heeft zonder een drastisch terugdringen van de gaswinning.

Een pleister plakken heeft geen zin, als niet eerst het bloeden wordt gestelpt. Die gaskraan moet dicht.

12 miljard kuub is volgens het Staatstoezicht op de Mijnen de maximaal te winnen hoeveelheid als het gaat om de veiligheid voor onze inwoners. Een overgangssituatie met behulp van buitenlands gas - en daarbij kiezen we voor veiligheid boven het partijpolitieke belang - is geen toekomstverhaal, maar is nu al mogelijk, mits er in Den Haag de juiste keuzes worden gemaakt! En daarom deze motie! [https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-gaswinning-reduceren-tot-12-miljard-kuub-jaar]

Voorzitter, het volledig fossielvrij worden in afzienbare tijd is een noodzaak voor ons klimaat en milieu. En daarom deze motie! [https://groningen.partijvoordedieren.nl/moties/motie-versnelde-energietransitie]

Met het oog op het laatste, en omdat de getroffen inwoners er domweg recht op hebben, vindt de Partij voor de Dieren dat de waardevermeerderingsregeling in stand moet worden gehouden.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer