Woord­voering A.Voerman programma ener­gie­tran­sitie


16 maart 2016

Voorzitter het programma energietransitie 2016-2019 toont ambitie. Vooral de bottom up gedachte spreekt ons aan.

Twijfels hebben we over de verduurzaming van zaken als de landbouw en de visserij. We wachten af wat de praktische invulling daarvan zal zijn.

Voorzitter, we zien op pagina 35 van het programma een in onze ogen pertinente onjuistheid staan. En wel de zin : "Ook mestvergistingsinitiatieven dragen bij aan de energietransitie."

De dieren in Nederland produceren zo'n 70 miljard kilo mest per jaar. Het voedsel voor de productie van al die mest, moet voor een flink deel geïmporteerd worden uit Zuid-Amerika. Oerwouden worden ervoor gekapt en het voedsel wordt - zeker niet duurzaam - vervoerd naar Nederland.

Daarnaast is - zelfs met enorme subsidies op het bouwen en in stand houden van mestvergisters - , de vergisting van mest niet rendabel. Aan de 150 mestvergisters die Nederland nu telt, is al 345 miljoen euro aan subsidie uitgegeven.

De Rabobank schreef in 2013, dat de energieopbrengst van uitsluitend mestvergisting "zeer laag" en economisch "onaantrekkelijk" is. Ook de boeren ... zien dat in, aldus een artikel in het Dagblad van het Noorden van vorige week.

De nu proefdraaiende Monovergister schijnt een iets hogere opbrengst te hebben. Hiervoor moet de mest vers opgevangen - en verwerkt worden.... en dat betekent dus dat de dieren per definitie - het jaar rond - op stal moeten staan.

Is de Monovergister de mestvergister die de gedeputeerde voor ogen heeft. Zo ja, beseft zij wat dat betekent voor het welzijn van de dieren? Graag een reactie!

Voorzitter voor omwonenden brengen de mestvergisters vaak heel veel overlast met zich mee. Ze worden er letterlijk ziek van. Veel omwonenden klagen over stankoverlast, waarbij ze soms dagenlang last hebben van hoofdpijn en misselijkheid.

Ook zijn er in het verleden talloze incidenten geweest met mestvergisters.

Daarbij blijven we kampen met een enorm mineralenoverschot in de vorm van fosfaat en stikstof, die onze natuur en waterkwaliteit letterlijk verstikt.

Voorzitter, de kringloop in de Nederlandse veehouderijsector is de afgelopen decennia bruut verstoord. Een echte duurzame transitie is een fikse inkrimping van de veestapel en een circulair systeem. Voedsel van eigen land, - mest op eigen land - of in de directe omgeving - bij een akkerbouwer.

Onze stelling is dan ook, dat mestvergistingsinitiatieven op geen enkele wijze bijdragen aan de energietransitie. Het is niet meer dan een fors gesubsidieerde manier om van zo veel mogelijk mest af te komen .... met als direct gevolg ...dat de bio-industrie maximaal in stand wordt gehouden. (En daarom deze motie)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer