Woord­voering Provin­ciale Staten – Reactie GS op uitspraak Raad van State inzake Aanpak Ring Zuid


16 december 2015

Voorzitter, dank u wel.

Vandaag staat de uitspraak van de Raad van State geagendeerd over de Ringweg. Een opvallend onderdeel daarvan is amper in het nieuws gekomen. In overweging 21.9 zegt de Raad dat in het licht van de verkeersveiligheidsaudit die, zo zegt de Raad, ten onrechte niet is uitgevoerd en die nog wel moet plaatsvinden, pas bij de einduitspraak een oordeel wordt gegeven over de verkeersveiligheid op onder andere het onderliggende wegennet, waaronder ook de externe veiligheid. Met dit laatste wordt hier bedoeld: het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het vervoer van de gevaarlijkste stoffen, klasse A, op schaal A t/m E, zal vermoedelijk flink groeien: er komt waarschijnlijk een LNG terminal in de Eemshaven en gister nog bleek dat ook het college middels subsidies het gebruik van LNG verder stimuleert. De tunnels die volgens rijkswetgeving betreffende gevaarlijke stoffen toch onder strengere tunnelwetgeving vallen, wat tot op heden is ontkend, voldoen niet aan die wetgeving en leiden tot niet te tolereren risico’s.

In de verwachting en de hoop dat de Raad van State met deze gang van zaken niet akkoord zal gaan, zou de Partij voor de Dieren GS willen oproepen om voorbereidingen te treffen voor een min of meer gedwongen beëindiging of (het aanbrengen van) grote veranderingen voor dit project en daarom dienen wij graag deze motie in.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer