Motie: Gaswinning reduceren tot 12 miljard kuub/jaar


20 januari 2016

Betreft : Gaswinning reduceren tot 12 miljard kuub/jaar

Datum PS : 20 januari 2016

Onderwerp : Gaswinning

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- het SodM in haar rapport van 16 januari 2013 schrijft dat het risico voor de Groningers geminimaliseerd wordt bij een gaswinningsniveau van 12 miljard kuub per jaar;
- dit nogmaals bevestigd werd tijdens de hoorzitting van de vaste commissie Economische Zaken van 18 januari jl. door de oud-directeur van het SodM, dhr. Jan de Jong;
- ook dhr. de Waal van het SodM tijdens de briefing aan de commissie bestuur van deze Staten op 18 januari jl. bevestigde dat vermindering van de gaswinning het veiligheidsniveau voor de Groninger verhoogt, mits er geen fluctuaties zitten in de winning;
- in 2015 slechts 34 procent van de stikstofconversiecapaciteit benut werd bij de invoer van hoogcalorisch gas uit het buitenland, iets meer dan 7 miljard kuub;
- dit bij een maximale benutting, zijnde 85% , 17,85 miljard kuub is.

Overwegende dat:

-de veiligheid van de Groningers absoluut leidend moet zijn in de keuzes die gemaakt worden met betrekking tot het niveau van de gaswinning;
-er meer gebruik kan worden gemaakt van de invoer van gas uit het buitenland.

Verzoeken het college:

de minister op te roepen maximaal gebruik te maken van de huidige stikstofconversiecapaciteit;
de minister met klem over te brengen het niveau van de gaswinning zo snel mogelijk terug te brengen tot maximaal 12 miljard kuub;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Groninger Belang

B. Schmaal


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer