Bijdrage Voor­dracht Opname- en accep­ta­tie­be­sluit project ‘door­fiets­route Zuidlaren-Haren-Groningen’


26 januari 2022

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren zal instemmen met de voorliggende voordracht van het college en wat dit project betreft de verkenningsfase in te gaan.

Wij waarderen het zeer dat er rekening wordt gehouden met de ecologische en de landschappelijke waarde van het gebied en met name Appelbergen. Wat nu mooi zou zijn is dat niet alleen omwonenden en de Fietsersbond inspraak krijgen in het proces, maar dat ook natuurorganisaties betrokken worden en andere mensen die kennis hebben van de ecologische en historische waarde van het gebied. Dit om aantasting van het gebied zoveel mogelijk te voorkomen. In de keus voor het voorkeursalternatief aandacht voor het niet onnodig kappen van bomen, gedegen onderzoek naar beschermde diersoorten, ruimhartige compensatie voor natuurschade, het aanplanten van struiken en bomen met een grote toegevoegde waarde voor biodiversiteit. Zou het college deze toezegging willen doen zodat we kunnen voorkomen dat er achteraf weer problemen ontstaan?


Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Financiering Shine medical Veendam (wensen en bedenkingen)

Lees verder

Bijdrage Aanbieding propositie stikstof en natuur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer