Bijdrage Finan­ciering Shine medical Veendam (wensen en beden­kingen)


26 januari 2022

De Partij voor de Dieren kan instemmen met de subsidie en de lening. Positief dat deze productiefaciliteit tot veel minder kernafval leidt.

Wij hebben wel een opmerking: voor de ontwikkeling van isotopen worden proefdieren gebruikt. Het is dan ook belangrijk dat aan de subsidie en lening als voorwaarde wordt gesteld dat het bedrijf zich inspant om het gebruik van proefdieren te verminderen, en bijvoorbeeld is aangesloten bij een onderzoeksgroep ter vermindering van dierproeven in dit specifieke veld.

Is het College bereid dit punt in te brengen tijdens overleg met de gemeente en het bedrijf?