Bijdrage vervanging werk­schepen provincie


15 september 2021

Voorzitter,

Dank voor het woord. Wat is het tegenwoordig fijn om weer op een terras te mogen zitten in het centrum van Groningen stad. En dat komt ook door de komst van elektrische bussen en meer elektrische deelscooters in combinatie met het gebruik van de aloude fiets. Dit maakt dat het rustiger in het centrum wordt en dat de lucht schoner is. Dit is zowel een verbetering van het werkklimaat van de medewerkers die op de terrassen werken, als een verbetering van de ervaring als klant als voor de omwonenden.

De Partij voor de Dieren is voor de vervanging van de werkschepen, zoals voorgesteld, door twee nieuwe elektrische werkschepen. Dieselmotoren veroorzaken zowel geluidsoverlast als ook trillingen en stoten schadelijke stoffen uit. Dit heeft impact op het leven daar waar de werkschepen van de provincie opereren. Zowel omwonenden als dieren maar ook medewerkers op de schepen werken zijn gebaat bij de voordelen van elektrisch varen.

De aanschaf van een elektrisch vaartuig past binnen de noodzakelijke elektrificatie van onze maatschappij. Het is in ieders belang om te bewegen naar het gebruik van hernieuwbare energie en zo min mogelijk afhankelijk zijn van fossiele en dus eindige brandstoffen. Met het investeren in elektrisch aangedreven vaartuigen door de overheid kan de industrie ook makkelijker investeren in het goedkoper en efficiƫnter produceren van elektromotoren.

We hebben nog wel een tweetal vragen:

- Hoe wordt gegarandeerd dat de benodigde elektriciteit ook duurzaam wordt opgewekt?

- Hoe wordt er toegezien op een zo duurzaam mogelijke levenscyclus van de accu's? Is hier rekening mee gehouden in de aanbesteding? Hier gelet op de fabricage en het recyclen van de accu's.

Interessant voor jou

Bijdrage Strategische Milieu Agenda

Lees verder

Bijdrage wijziging voorwaarden lening Ommelander Ziekenhuis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer