Bijdrage Staten­ver­ga­dering Ruim­telijk kwali­teits­kader Oost­polder


9 november 2022

Voorzitter, deze voordracht over de ruimtelijke kwaliteitskader Oostpolder is een prima voorbeeld van hoe groen je een nieuw industriegebied kunt laten lijken. De voordracht druipt, nee stroomt over van greenwashing.

De Partij voor de Dieren ziet de ontwikkeling van de Oostpolder als een vervuilend modderschip. Een industrieterrein langs het Wad op goede, vruchtbare akkerbouwgrond. Daarop is dit college voornemens een kleurrijk uitziende vlag te zetten! Woorden als: "het meest spraakmakende bedrijventerrein door kwalitatief hoogwaardige inrichting, versterking van de biodiversiteit, een innovatief ecosysteem tussen bedrijven, meervoudig ruimtegebruik en versterking van de ruimtelijke kwaliteit door een groen/ blauwe inpassing." Hoe mooi wil je een vies industrieterrein laten lijken. Greenwashing in het kwadraat!

Voorzitter, zulk een grootschalige industrie langs het Wad, inclusief datacenters, luchtvervuiling, lichtvervuiling, geluidsoverlast. Het college moet zich schamen om in deze tijd van dramatische klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit, juist daarop in te zetten. Energieverslindende bedrijven, terwijl we alle duurzame energie keihard nodig hebben voor de verduurzaming van de huidige bedrijven en woningen.

Ook de omwonende worden volledig genegeerd. Ze hebben massaal bezwaar gemaakt tegen de plannen om de Oostpolder om te vormen tot een industrieterrein. In de reactienota van het college worden de bezwaren stelselmatig weggeschreven. Participatie geldt dus alleen maar, zolang je tussen de lijntjes kleurt van de provincie. Om in de trant van het voorgaande te blijven: terechte en oprechte bezwaren zijn met moddervoeten getreden en aan de kant geschopt.

Dat terwijl de zeer vruchtbare landbouwgrond in de Oostpolder hard nodig is voor de eiwittransitie en een duurzame voedselvoorziening, voor natuurinclusieve en biologische akkerbouw. Pas dan kan biodiversiteit echt tot zijn recht komen. Een strookje groen om de bedrijven heen is niets meer dan schaamgroen en van weinig ecologische waarde.

Voorzitter, we dienen de motie heroverweging plan industrialisatie Oostpolder in. We verzoeken we het college om in nauw overleg met omwonenden en andere betrokkenen, zoals de landbouw en natuurorganisaties, plannen te ontwikkelen voor de Oostpolder die passen binnen het landschap, én die een optimale bijdrage leveren aan een duurzame voedselproductie in samenhang met de versterking van natuur en biodiversiteit.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering vaststellingsbesluit gasjaar 2022 - 2023

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering Programma Mobiliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer