Bijdrage Staten­ver­ga­dering vast­stel­lings­be­sluit gasjaar 2022 - 2023


9 november 2022

Voorzitter, de PvdD heeft natuurlijk de zojuist door de SP ingediende motie niet voor niets mede ingediend. We gaan voor een maximale afbouw van de gaswinning, tot 0 dus, en wel zo snel mogelijk! En vinden dus ook het pro-forma beroep als voorgesteld door GS te summier en eigenlijk ook niet te begrijpen. Het lijkt nu toch wel een beetje op het gezapig volgen van de wensen van het kabinet.

Er wordt door de Rijksoverheid toch nog een slag om de arm gehouden als het gaat om de gaswinning uit het Groninger Veld. Voorzitter, over de veiligheid van onze inwoners valt wat ons betreft niet te onderhandelen! Wij hopen dat het college daarom bereid is het beroep uit te breiden met de punten als in het dictum van de motie genoemd. Dank u wel!

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering Begroting 2023

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering Ruimtelijk kwaliteitskader Oostpolder

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer