Bijdrage Staten­ver­ga­dering Regionale energie strategie 1.0


26 mei 2021

Voorzitter, willen we alle grote mondiale crisissen van onze tijd, zoals de corona-, de klimaat-, de stikstof- en de biodiversiteitscrisis aanpakken dan moeten we kiezen, ook na corona, voor een totale systeemverandering in plaats van een economisch herstelprogramma. Of zoals o.a. Prinses Irene schrijft in een artikel in Trouw van twee weken geleden: “Met een herstelplan teruggaan naar de wereld van vóór Corona is een catastrofale fout”. De natuur mag niet langer gezien worden als ondergeschikt en exploiteerbaar en de aarde was er nooit voor bestemd om een verdienmodel te zijn.

Voorzitter, veel van onze huidige problemen hebben te maken met ons aangeleerd gedrag om steeds meer te willen hebben, consumeren tot je er uiteindelijk letterlijk in verdrinkt.

Binnen de RES moeten we het hebben over het veel zuiniger omgaan met de grondstof ‘energie’. Dat kan alleen als we niet langer gericht zijn op economische groei en het daaraan hangende consumentisme, maar eens goed gaan nadenken hoe het economisch systeem anders kan worden ingericht. De wereld moet ons - mensen - op z’n minst kunnen verdragen en mag niet aan ons ten onder gaan.

Wind- en zonne-energie moeten in onze ogen dan ook niet gebruikt worden voor een verdere groei van de industrie, maar voor serieuze verduurzaming van de huidige bedrijven en woningen.

Voorzitter, dan even wat opmerking over bedrijven als datacenters in samenhang met de RES. Het zijn grootgebruikers als het gaat om water en energie. Een nieuwe datacenter in onze provincie zal in onze ogen dan ook een flinke vertraging opleveren als het gaat om de vergroening en verduurzaming van Groningen. We willen een moratorium op de komst van datacenters en soortegelijke grootgebruikers, totdat volledig duidelijk is welke strategie kan worden gevolgd voor dit soort bedrijven. In onze ogen moeten ze duurzaam zijn, geen natuur innemen of belasten en niet leiden tot vertraging van de energietransitie in de rest van onze provincie. Het kan niet zo zijn, dat we het uiterste verwachten van onze inwoners met een hoog RES-bod en dat ondertussen de stroom opgeslokt wordt door dat soort industrieën. Daarom hadden we hieromtrent een motie voorbereid, die we echter op verzoek van verschillende partijen pas indienen bij de discussie over de uitbreiding van de industrie in de Oostpolder.

Voorzitter in de ogen van de Partij voor de Dieren moet er op het net altijd ruimte blijven voor kleine projecten van onze coöperaties en voor burgers die willen verduurzamen. Omdat de ruimte op het net nog niet toereikend is moet die ruimte goed verdeeld worden. We roepen het college dan ook op om samen met de netbeheerders te onderzoeken of er ruimte kan worden gereserveerd, en op welke wijze. Hiertoe dienen we de motie 'Eerlijke verdeling stroomnetcapaciteit' in.