Bijdrage Staten­ver­ga­dering onderzoek Groningen Seaports en Dubbele dijk


26 mei 2021

Voorzitter, er wordt door het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling een onafhankelijk onderzoek aangekondigd naar haar eigen functioneren binnen de vermeende illegale gronddeals, waarbij zijzelf de onderzoeksvragen opstelt. De Staten hebben daarbij geen enkele rol. Voor de Partij voor de Dieren is dit niet voldoende. Een echt onafhankelijk onderzoek wordt van buiten Groningen Seaports en GS georganiseerd. Wij stellen voor dat de Staten dit onderzoek, of een extra onderzoek naast het aangekondigde, als controlerend orgaan, in gang zet - bij voorkeur door de Noordelijke Rekenkamer - en ook de onderzoeksvragen formuleert, waarbij ook de gang van zaken rond de Dubbele dijk wordt meegenomen. En daarom dienen we bij deze de motie 'Extern onderzoek Groningen Seaports' in.