Motie Eerlijke verdeling stroom­net­ca­pa­citeit


26 mei 2021

Betreft :

Eerlijke verdeling stroomnetcapaciteit

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

RES

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • De ruimte op het stroomnet dreigt te worden ingenomen door grootverbruikers zoals datacenters en andere bedrijven;
  • uit de capaciteitskaart blijkt dat in Groningen structureel congestie en transportschaarste heerst waardoor er nauwelijks ruimte is voor nieuwe energieprojecten;

Overwegende dat:

  • plannen van (lokale) energie co√∂peraties en particulieren stagneren omdat zij hun opgewekte stroom niet kwijt kunnen op het net;
  • dit een zeer onwenselijke situatie is die de energietransitie niet ten goede komt;
  • er gegarandeerd ruimte op het net gereserveerd zou moeten worden voor lokale energieopwekking;

Verzoeken het College:

  • in samenwerking met de netbeheerders te onderzoeken of, en op welke wijze, netruimte gereserveerd kan worden voor particuliere en co√∂peratieve stroomopwekking;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie extern onderzoek Groningen Seaports en Dubbele Dijk

Lees verder

Amendement geen financiering viskwekerijen uit Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer