Motie Eerlijke verdeling stroom­net­ca­pa­citeit


26 mei 2021

Betreft :

Eerlijke verdeling stroomnetcapaciteit

Datum PS :

26 mei 2021

Onderwerp :

RES

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • De ruimte op het stroomnet dreigt te worden ingenomen door grootverbruikers zoals datacenters en andere bedrijven;
  • uit de capaciteitskaart blijkt dat in Groningen structureel congestie en transportschaarste heerst waardoor er nauwelijks ruimte is voor nieuwe energieprojecten;

Overwegende dat:

  • plannen van (lokale) energie co√∂peraties en particulieren stagneren omdat zij hun opgewekte stroom niet kwijt kunnen op het net;
  • dit een zeer onwenselijke situatie is die de energietransitie niet ten goede komt;
  • er gegarandeerd ruimte op het net gereserveerd zou moeten worden voor lokale energieopwekking;

Verzoeken het College:

  • in samenwerking met de netbeheerders te onderzoeken of, en op welke wijze, netruimte gereserveerd kan worden voor particuliere en co√∂peratieve stroomopwekking;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen