Bijdrage Provin­ciale Staten Top Dutch


5 februari 2020

Voorzitter, problemen zijn er om op te lossen. En als er een onderzoek moet komen, dan moet deze altijd onafhankelijk gebeuren. Iedere

schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. We hebben begrepen dat dit college het op deze wijze oppakt. Voorzitter, de PvdD heeft over het algemeen gesproken niet zoveel op met dit soort campagnes. Het in stand houden van het merk Top Dutch zal gericht zijn op de groei van de economie, en met die gerichtheid moeten we stoppen. Het voortdurend streven naar economische groei is nergens een oplossing voor, het verhoogt en verergert in 9 van de 10 gevallen juist het probleem waar we mee te maken hebben. De dramatische opwarming van ons klimaat, het verlies aan biodiversiteit en de verschrikkelijke manier waarop onze dieren als bulkgoederen worden behandeld in de bio-industrie. Voorzitter, laat Top Dutch echt een uitstekend merk worden. Een merk dat niet inzet op groei van de economie, maar op een verbetering van genoemde onderwerpen: klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Word Top…Groningen!