Bijdrage Begro­tingen 2023 IPO en BIJ12


2 november 2022

Voorzitter,

pagina 38 van het voorliggende stuk gaat over faunabeheer en de ambitie om in 2023 een gezamenlijke inzet te formuleren op rijksbeleid ten aanzien van de jacht en de verwachte bijbehorende kosten. Het is confronterend dat het Rijk (op aanraden van de WUR) de jacht op haas en konijn heeft moeten sluiten omdat aantallen dramatisch laag zijn. Elk jaar ‘tellen’ de WBE’s de hazen en konijnen en geven schattingen over de aantallen in hun telgebied. Hier is nooit uit gebleken dat het slecht ging met de populatie hazen en konijnen. De staat van instandhouding laten beoordelen door jagers is onbetrouwbaar en funest gebleken. Wat ons betreft gaat dit veranderen en moeten de tellingen door onafhankelijke ecologisch deskundigen worden uitgevoerd, en komt BIJ12 hiertoe met een begrotingsvoorstel.

Verder graag nog aandacht voor de wolf. Voor de uitvoering van het IPO-wolvenplan wordt €250.000,- extra uitgetrokken t.b.v. monitoring, schadevaststelling en -tegemoetkoming en communicatie. Er is heel veel onterechte angst, veel haatzaaierij en opgeklopte verhalen. Dit laat wat ons betreft zien is dat de communicatie over de wolf tekort heeft geschoten. Mensen zien de wolf als vijand, in plaats van dat ze trots zijn dat ze in een land (of provincie) wonen dat blijkbaar geschikt is om weer wolven te huisvesten. Het kan ook als een succes van het natuurbeheer worden gepresenteerd.

Wolven gaan zich ongetwijfeld vroeg of laat ook hier in Groningen vestigen. Onze vraag aan de gedeputeerde is of Groningen ook gaat profiteren van dit budget en zo ja, hoe gaat de communicatie over de wolf er hier in de provincie uitzien, nu de wolf zich hier aankondigt maar nog niet heeft gevestigd?

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2023 en Najaarsmonitor 2022

Lees verder

Bijdrage Programma Mobiliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer