Bijdrage aanpassing OV ten gevolge van corona


7 april 2021

Voorzitter, het is zeer zorgelijk dat de huidige crisis ook zoveel gevolgen heeft voor het ov. De dienstregeling is in februari wederom aangepast. De derde keer in een jaar tijd. De laatste aanpassing gold vooral de frequentie van het aantal ritten. Nu wordt er gesproken over allerlei aanpassingen in de dienstregeling, de zogenaamde dienstregeling knoppen. Hoe wordt voorkomen dat straks delen van de provincie niet meer gebruik kunnen maken van ov? Wat de Ommelanden betreft sluiten we ons dan ook aan bij de vragen van de ChristenUnie. En spreken we hier over tijdelijke aanpassingen of moet er straks voor iedere meter gevochten worden om het weer op een fatsoenlijk niveau te brengen? Hoe voorkomen we met andere woorden een te uitgekleed ov? Voorzitter de Partij voor de Dieren is tegen het draaien aan Hoofdknop twee: de tariefknop. Het tarief voor reizigers verhogen zal mensen uit het ov jagen en het autogebruik bevorderen. Wij zijn blij dat dit ook voor het OV-bureau niet de 1e keuze is. Tariefverhoging is dus ongewenst! We hopen dan ook, dat die mogelijkheid definitief uitgesloten wordt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage motiedebat opslag kernafval zoutkoepels grens Duitsland

Lees verder

Bijdrage NRK rapport 'Ruimte voor inbreng'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer