Bijdrage NRK rapport 'Ruimte voor inbreng'


14 april 2021

NRK rapport 'Ruimte voor inbreng'

Voorzitter, participatie is nodig en toch ook vaak een lastig proces. De overheid of een bedrijf heeft plannen, en er zijn stakeholders en burgers met vaak tegengestelde belangen. Een eigenaar van een stuk grond die flink geld kan verdienen aan bijv. een zonnepark of belanghebbenden voor de uitbreiding van een industrieterrein, zoals nu in de pen voor de Eemshaven, kijken anders naar de komst van zo’n activiteit als omwonenden die hun mooie uitzicht zien verdwijnen. Een RWE kijkt anders naar windmolens op de zeedijk dan omwonenden en natuurorganisaties. Het blijft lopen op eieren, en je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Voor de Partij voor de Dieren is er altijd een basisvoorwaarde waaraan niet getornd mag worden, de onbespreekbare basis voor iedere keuze: niet een groeiende welvaart, maar het welzijn van mens, dier en haar leefomgeving, de natuur dus moet centraal staan. Met de uitbreiding van het industrieterrein aan het Wad worden al de belangen voor mens, dier en milieu met voeten getreden.

Voorzitter, dan het rapport. Het is duidelijk dat de provincie het participatieproces niet bijster goed uitvoert. Zienswijzen van burgers zijn per definitie vrijwel kansloos gebleken. Waarom zou je dan nog een zienswijze indienen? Participatie is ook niet het beleggen van een bijeenkomst, het ophalen van ideeën, en het vervolgens in de prullenbak deponeren. Lobbyisten van bijv. een LTO hebben duidelijk meer kansen. GS zegt in haar reactie op het rapport de aanbevelingen over te nemen en te verzilveren, sterker nog zij klopt zichzelf op de borst omdat het college al veel positieve stappen gezet zou hebben. Waarom dan al die klachten van bijvoorbeeld omwonenden van een geitenstal die compleet genegeerd worden.

Voorzitter de aanbevelingen moeten wat de Partij voor de Dieren overgenomen worden en ook gewone burgers moeten een serieus oor krijgen.

Onze vragen:

  1. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het welzijn en de gezondheid van onze inwoners bij de participatie centraal staat en niet in de eerste plaats economische belangen, zoals dat meestal het geval is. En dat zienswijzen van onze burgers serieus worden genomen?
  2. Voor het participatieproces zullen stakeholders worden uitgenodigd. In hoeverre zal er ruimte zijn voor andere organisaties, die zelf betrokken zouden willen worden bij een bepaald proces omdat zij zichzelf belanghebbende weten? Bijv. een MOB als het gaat om de problematiek rond stikstof?
  3. Inwoners van dorpen rondom de Oostpolder voelen zich nogal overvallen door de plannen van gemeente en provincie voor de enorme uitbreiding van het industrieterrein. Wat is er volgens GS wel goed gegaan als het gaat om participatie? Zijn milieuorganisaties of inwoners betrokken geweest bij het plan?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer