Schrif­te­lijke vragen inzake steun voor hout­za­gerij WTT


Indiendatum: 21 feb. 2022

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende steun voor houtzagerij Wood Trading Technologies

Geacht College,

Het College van GS heeft €15.000 subsidie verleend aan Wood Trading Technologies (WTT) voor een haalbaarheidsonderzoek voor vestiging van een industriële houtzagerij in Delfzijl[1].

Dhr. Rijzebol laat zich in de media enthousiast uit over de ‘commerciële mogelijkheden’: toename van scheepvaartverkeer, aanvoer van hout uit de Baltische Staten en houtsnippers en -schors voor energieproductie en chemie.

Wij stellen u graag de volgende vragen.

  1. Passen de bedrijfsactiviteiten van WTT volgens het College binnen een circulaire samenleving, en kunt u dit toelichten?
  2. WTT is leverancier van biomassa, en handelt daarnaast in energie, certificaten en biobrandstoffen[2]. Afvalhout van WTT zal mogelijk gebruikt worden voor energie-opwekking, een laagwaardige toepassing die uitgefaseerd moet worden volgens het Rijk. Kunt u uitleggen waarom u steun verleend aan een bedrijf dat met haar bedrijfsactiviteiten indruist tegen de nieuwe koers?
  3. Is er een relatie tussen de aanwezigheid van Golden Raand Eneco (en RWE Eemshaven) en mogelijke vestiging van WTT in Delfzijl? Hoe kan voorkomen worden dat afvalhout aan deze energiecentrales geleverd wordt, en zodoende niet hoogwaardig wordt toegepast?
  4. Hoe wenselijk acht u het dat een internationaal bedrijf hout gaat verzagen terwijl dat ook door kleinere, binnenlandse bedrijven uitgevoerd kan worden? Heeft SBB expliciet aangegeven dat er te weinig zaagcapaciteit is in Nederland, of hebben zij simpelweg nog geen nieuw Nederlands bedrijf/bedrijven gevonden?
  5. Zal vestiging van WTT de verkoop van Nederlands hout naar het buitenland volgens u vergroten, waardoor het niet beschikbaar blijft voor duurzame toepassingen in eigen land? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u het wenselijk dat Nederland een productielocatie wordt voor hout en houtproducten, terwijl er hier een schreeuwend tekort is aan hout als bouwmateriaal?
  6. Kunt u aangeven waarom het College zich zo positief uitlaat over meer scheepvaartverkeer, terwijl schepen fors bijdragen aan klimaatverandering en milieuvervuiling (hoge uitstoot van CO2, stikstof en andere schadelijke stoffen)? Bent u het met ons eens dat het over de wereld verschepen van hout tot een minimum beperkt moet worden? Zo nee, waarom niet?
  7. Is het u bekend dat SBB geen concurrentie- en marktverstorende activiteiten mag ontplooien, en als overheidsbedrijf niet exclusief aan één bedrijf mag leveren[3]? Zo ja, hoe past levering aan WTT volgens u in dit plaatje?
  8. Is SBB regio Groningen op enigerlei wijze betrokken bij de planvorming, en zo ja, op welke wijze?


[1] https://dvhn.nl/groningen/Luxemburgers-kijken-naar-Delfzijl-voor-industri%C3%ABle-houtzagerij-27402291.html

[2] https://www.wtt.lu/wood-biomass/ en https://www.wtt.lu/wood-biomass/wood-trading/trading/

[3] Motie Graus (Kamerstuk 29659, nr. 15)

Indiendatum: 21 feb. 2022
Antwoorddatum: 6 apr. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake medicijnresten van graasdieren en natuurschade

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake moratorium geitenhouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer