Schrif­te­lijke vragen inzake proef­dier­ge­bruik en provin­ciale finan­ciering


Indiendatum: dec. 2019

Geacht College,

De RUG fokt jaarlijks zo’n 44.000 proefdieren, waarvan bijna 70% niet wordt ‘gebruikt’ en dus gedood[1]. Een omvangrijke, onethische verspilling van dierenlevens. Bovendien neemt het aantal dierproeven aan de RUG sinds enkele jaren weer toe. De proefdieren worden onder andere gebruikt voor onderzoek binnen het Healthy Ageing project. De provincie is financieel betrokken bij het Healthy Ageing project via subsidies, financiering via de NOM en co-financiering ism SNN. Er wordt onder andere financiële steun gegeven aan de Healthy Ageing campus, en Life Sciences en Biotech bedrijven. Hierbij worden de aanvragen slechts beoordeeld op de te verwachten economische en maatschappelijke effecten, en de financiële verantwoording.

Er wordt vaak gesteld dat dierproefgebruik aan strenge regels is gebonden, en dat er alleen dierproeven worden uitgevoerd tenzij er goede redenen voor zijn, en er geen mogelijkheden zijn om zonder proefdieren de gewenste resultaten te bereiken. Echter financiën spelen vaak een grote rol in het al dan niet inzetten van alternatieve methoden, proefdiergebruik is meestal goedkoper.

Graag stellen wij u de volgende vragen:

  1. Is het correct dat er geen provinciaal beleid of visie bestaat op proefdiergebruik, en dat er niet actief gevraagd wordt naar proefdiergebruik bij subsidieverlening? Zo ja, wat vindt u van het ontbreken van een dergelijke visie en sturingsmogelijkheid? In hoeverre heeft GS volgens u ook een ethische verantwoordelijkheid om dierenleed zoveel als mogelijk te voorkomen?
  2. Nu u weet dat er zoveel dieren worden verspild binnen het Healthy Ageing project, bent u bereid uw financieringsbeleid aan te passen? Zo nee, waarom niet?
  3. Bent u bereid om in uw subsidie- en financieringsvoorwaarden eisen op te nemen voor proefdiergebruik? Bent u bereid om alleen steun te verlenen aan organisaties en bedrijven die geen gebruik maken van proefdieren?
  4. Bent u bereid om financiële steun te verlenen aan alternatieven voor dierproeven binnen het door de provincie gesteunde Healthy Ageing project, of andere innovatieprojecten ter vervanging van dierproeven? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u bereid om met het UMCG en de RUG in gesprek te treden over de mogelijkheid voor het vervangen van dierproeven door alternatieve onderzoeksmethoden?
  6. Bent u het met ons eens dat de ontwikkeling van proefdiervrije alternatieven eerder wordt vertraagd dan wordt bevorderd zolang bedrijven financieel worden gefaciliteerd in het gebruik van proefdieren? En dat financiers zoals de provincie daar medeschuldig aan zijn door hun niet kritische financieringsbeleid? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/214650/RUG-fokt-jaarlijks-tienduizenden-proefdieren-voor-niks

Indiendatum: dec. 2019
Antwoorddatum: 7 feb. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende emissie biomassa-installaties

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake overschrijdingen stikstofuitstoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer