Schrif­te­lijke vragen inzake dier­vei­ligheid robot­maaiers


Indiendatum: 3 sep. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende egelslachtoffers door robotmaaiers

Geacht College,

Recent onderzoek bevestigt dat steeds meer egels het slachtoffer worden van robotmaaiers[1]. Egelopvangcentra krijgen in toenemende mate zwaargewonde egels binnen en spreken van een ‘slachting’.[2] Naast egels worden ook jonge eendjes, padden en andere kleine dieren vermalen.

In de openbare ruimte worden robotmaaiers bijvoorbeeld ingezet op sportvelden, in parken of bij recreatieterreinen. De gemeente Midden-Groningen gaat op elf sportparken automatisch maaien. Deze gemeente heeft bewust gekozen voor een type maaier met verschillende beveiligingsmechanismen om dierenslachtoffers te voorkomen. Echter op veel andere plaatsen worden dieronveilige maaiers verkocht en gebruikt.

Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Is het nachtelijk of anderszins onverantwoord gebruik van robotmaaiers, waarbij egels en andere dieren gedood worden, volgens u een overtreding van de Wet Natuurbescherming? Komen er bij het ‘groenloket’ meldingen binnen van maaislachtoffers door robotmaaiers?
  2. Maakt de provincie op enigerlei wijze zelf gebruik van robotmaaiers bij het onderhoud van gronden rond provinciale gebouwen of op andere gronden onder provinciaal beheer? Zo ja, bent u bereid het gebruik van dierveilige maaiers te verplichten en ’s nachts maaien te verbieden?
  3. Kan de provincie iets betekenen in het verplichten of in ieder geval dringend adviseren aan gemeenten, instellingen en bedrijven om alleen overdag gebruik te maken van robotmaaiers, en alleen dierveilige maaiers aan te kopen? Zo ja, op welke wijze en bent u bereid dit op te pakken? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25825

[2] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4794001/robotgrasmaaier-grasmaaier-egels-dood-gewond-egelopvang

Indiendatum: 3 sep. 2020
Antwoorddatum: 20 okt. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.