Schrif­te­lijke vragen inzake beëin­diging steun teelt vezel­hennep


Indiendatum: mei 2022

Geacht College,

In de landbouwregels die momenteel naar aanleiding van het nieuwe GLB opgesteld worden, dreigt de ‘vergroeningssubsidie’ voor de teelt van vezelhennep te verdwijnen[1]. Vezelhennep is een gewas met uitgebreide duurzame toepassingen, van isolatiemateriaal en bioplastic tot voedingsmiddelen voor mens en dier. Vezelhennep wordt milieuvriendelijk geteeld zonder bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en verbetert de bodem. Het neemt drie keer zoveel CO₂ per hectare op dan productiebos, en heeft weinig water nodig. Hiermee is het ook een klimaatpositief gewas. Het grootste areaal vezelhennep van Nederland bevindt zich in Groningen[2].

De Partij voor de Dieren is van mening dat het contraproductief werkt om juist de duurzame teelten te ontmoedigen, terwijl deze van groot belang zijn voor het welslagen van de landbouwtransitie. Mogelijk kan de teelt worden ogenomen in de nieuwe ecoregeling. Oogst na 1 oktober kan worden vastgelegd in maatwerk- c.q. uitzonderingsregels.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Heeft het College gesproken met minister Staghouwer inzake de vezelhennepteelt, en zijn plannen om de subsidie in te trekken ? Zo ja, wat was de inzet van het gesprek en kunt u ons informeren over de uitkomst of toezeggingen die zijn gedaan? Zo nee, bent u voornemens alsnog op korte termijn een gesprek aan te gaan?
  2. Bent u voornemens samen op te trekken met Groninger ‘hennepgemeenten’ en de provincies Drenthe en Friesland, waar ook teelt en verwerking van vezelhennep plaatsvindt?
  3. Bent u het met ons eens dat deze duurzame teelt een aanwinst voor Groningen is, en daarom beschermd moet worden tegen beperkende regelgeving?
  4. Past vezelhennep volgens u binnen de plannen voor natuurinclusieve landbouw, en waarom wel of niet?
  5. Op welke wijze kan de teelt van vezelhennep middels provinciale programma’s een steuntje in de rug geboden worden, en bent u hiertoe bereid?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.rtvnoord.nl/nieuws...

[2] https://www.boerenbusiness.nl/...

Indiendatum: mei 2022
Antwoorddatum: 9 jun. 2022

U kunt de antwoorden hier inzien.