Zijn met aardgas gevulde zout­ca­vernes bij Zuid­wending veilig?


Schrif­te­lijke vragen aan GS na aard­be­vingen

22 januari 2019

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over de veiligheid rond de gasopslag nabij Zuidwending. Op 11 januari jl. vond daar in de zoutlagen een beving plaats van 1.0 op de schaal van Richter. Uitgaand van het voorzorgprincipe vindt de partij dat er alles aan gedaan moet worden om instabiliteit en lekkages van de met gas gevulde cavernes te voorkomen. Een Blow Out zou dramatisch kunnen uitpakken voor de omgeving. Bij enige twijfel moet de opslag wat de partij betreft onmiddellijk gesloten en gesaneerd worden. Zij stelt vandaag schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de kwestie.

De Partij voor de Dieren verwijst onder andere naar een onderzoek van de Texas University, waarin wordt aangetoond dat zoutcavernes niet zo stabiel zijn als vaak wordt aangenomen. Ook in Duitsland zijn lekkages bekend. Fractievoorzitter Ankie Voerman: “ We begrijpen dat de gasopslag op dit moment nodig is voor het warm houden van de huizen, toch moet ook hier veiligheid op de eerste plaats komen! We willen dat het Staatstoezicht op de Mijnen haar onderzoek uitbreidt. Nu wordt alleen gekeken naar de oorzaak van de beving. Dit moet worden uitgebreid naar de veiligheid van de zoutcavernes als geheel. Verder moet er met meer geavanceerde apparatuur worden gemeten dan nu het geval is. ”

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van het stoppen met alle fossiele brandstoffen, waardoor ook de opslag van gas niet meer nodig zal zijn.