Pleegt aannemer Ring Zuid contract­breuk?


29 oktober 2018

De Partij voor de Dieren wil dat het college openheid van zaken geeft over de moeilijkheden die het project Ring Zuid op dit moment ondervindt bij de bouw. Zo zou een andere bouwmethode noodzakelijk zijn, die grote gevolgen heeft voor omliggende woningen en flora en fauna. De partij is van mening dat indien deze plannen doorgaan, dit besluit bekrachtigd zou moeten worden door de Raad van Stad en de Provinciale Staten, vanwege de ingrijpende wijzigingen die dit met zich mee brengt. Ook vraagt de partij zich af of de aannemer contractbreuk pleegt en wil zij een transparante aanpak, in tegenstelling tot drie gemeentelijke politieke partijen, die negatieve beeldvorming rondom Ring Zuid willen wegpoetsen.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter in de Staten van Groningen en lijsttrekker voor de Stad, vindt dat het hoe langer hoe doller wordt. “Er bereiken ons nu geluiden dat het project niet uit te voeren is met de parallelweg ernaast. Dat zou betekenen dat voor waarschijnlijk een periode van jaren, het verkeer door de stad moet worden omgeleid. Dat is zo’n andere gang van zaken dan jarenlang is voorgesteld, dat ik van mening ben dat het gehele besluitvormingsproces over moet. Iedereen is verkeerd voorgelicht.”

De Wrede wil ook weten op welke wijze is beoordeeld of de aannemer voldoende grondonderzoek heeft uitgevoerd en welke voorinformatie de aannemer heeft gekregen over de kwaliteit van de grond. Daarnaast staat zij op transparantie en bekritiseert zij de opstelling van de SP, 100% Groningen en Stad en Ommeland, die afgelopen week aan het college van burgemeester en wethouders om een pr-offensief vroegen, teneinde de negatieve beeldvorming rondom Ring Zuid weg te poetsen. “Schandalig”, aldus de Wrede, “om bij de miljoenenoverschrijding van dit wanstaltige prestigeproject, geld uit te willen geven aan het verdoezelen van de feiten”.

De Partij voor de Dieren is altijd een fel tegenstander geweest van het project. “Meer asfalt is niet altijd de beste oplossing voor vervoersproblemen. Maar dit project is ook nog eens gefundeerd op zeer verkeerde aannames: het was oorspronkelijk nooit de bedoeling dat Ring Zuid definitief door de Stad zou komen. Nu worden we geconfronteerd met een tachtig kilometer weg dwars door de stad, met autoverkeer dat waarschijnlijk harder zal rijden, met zeer gevaarlijke stoffen, door tunnels die net niet hoeven te voldoen aan de tunnelwetgeving, kortom, een weg waar Stadjers niet beter van worden.” Door de Crisis en Herstelwet hebben overheden dit project er destijds makkelijker door kunnen loodsen.

U kunt de schriftelijke vragen hier inzien.

Gerelateerd nieuws

Wordt onderzoek kleine marters ingezet bij weidevogelbescherming?

De Partij voor de Dieren is bang dat hetonderzoek naar kleine marters wordt gebruikt voor de weidevogelbescherming. Uit het r...

Lees verder

Geen uitbreiding camping Wedderbergen

Groningen, 2 november 2018 – De Partij voor de Dieren is fel gekant tegen de mogelijke uitbreiding van camping Wedderbergen i...

Lees verder