Stop de jacht op muize­n­eters


29 januari 2015

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de jacht op vossen in de provincie Groningen, zodat de veldmuizenpopulatie op natuurlijke wijze in balans blijft. De provinciale statenfractie heeft daarom middels schriftelijke vragen het college verzocht geen nieuwe ontheffingen te verlenen voor het doodschieten van vossen.

Volgens Kirsten de Wrede, statenlid van de Partij voor de Dieren, moet de provincie zich nu wel tweemaal achter het oor krabben alvorens nieuwe ontheffingen te verlenen voor de jacht op vossen: vossen zijn echte muizeneters, die per dag zo’n 6 muizen opeten. Eén muizenpaartje kan in een gunstig jaar 2600 kleine muisjes maken: dan voorkomt één vos per dag 7800 muizen per jaar. “Dat is ruim drie miljoen per jaar”, aldus de Wrede. “Tel uit je winst als er geen zwangere vossen worden geschoten zoals de provincie van plan is”.

De partij wijst verder op de gevolgen van de intensieve landbouw voor het ecologisch evenwicht. Naast weersomstandigheden zijn de voornaamste oorzaken van de muizenoverlast het verlaagde waterpeil, het monotone raaigras waar muizen en ganzen dol op zijn en het gebrek aan predatoren zoals vossen en hermelijnen. De afname van houtwallen en kleine bosjes ligt hier deels aan ten grondslag. Dit was ook de uitkomst van een onderzoek van Alterra naar de oorzaken van de muizenoverlast in 2005.

De Wrede vraagt het college ook naar een standpunt inzake de roep van de agrariërs om schadevergoeding. Volgens de Wrede hebben die hun rechten verspeeld door de uitkomsten van het onderzoek van Alterra naast zich neer te leggen en verder te gaan met intensivering en schaalvergroting.

De Faunabeheereenheid Groningen noemt de jacht op vossen noodzakelijk voor de bescherming van weidevogels en waterkeringen. Onzin, volgens de Wrede. Je kunt dijken vrij eenvoudig waterproof maken, voor een klein deel van het bedrag dat jaarlijks fluitend wordt neergelegd voor het doden van muskusratten en beverratten. “Alles in de buurt van dijken moet maar dood worden gemaakt, ook konijnen en hazen, omdat men er niet in slaagt met een goed plan te komen. Er is geen dier dat door basaltblokken heen knaagt of graaft.” Wat betreft weidevogels is de vos slechts één van de vele predatoren.