Protest­actie tegen uitbreiding varkensstal Ter Apel


26 januari 2015

Op dinsdag 27 januari a.s. zal de Partij voor de Dieren een protestactie houden tegen de uitbreiding van een varkensstal in Ter Apel.De gemeenteraad van Vlagtwedde zal diezelfde avond tijdens de Raadsvergadering naar verwachting de uitbreiding goed keuren van een stal aan de Moersloot 147 en 149 te Ter Apel.

Op het perceel Moersloot 149 wil een varkenshouder 746 zeugen, 80 opfokzeugen en 2 dekberen gaan houden. Daarvoor worden twee nieuwe zeugenstallen gebouwd en de bestaande vleesvarkensstal aangepast, verder is het de bedoeling dat er op het perceel Moersloot 147 2.952 gespeende biggen en 4.440 vleesvarkens gaan worden gehouden. Daarvoor worden twee nieuwe stallen gebouwd en de bestaande stallen aangepast.

De Partij voor de Dieren wil opkomen voor de varkens die in deze en andere stallen geen leven hebben. Veel te weinig ruimte, een absurd kort leven en niet meer waard dan de prijs van hun vlees. De Partij wil zich hard maken voor de levensomstandigheden van deze dieren, die in haar optiek elk hun eigen intrinsieke waarde hebben. De Partij roept tegenstanders van de stallen op om zich bij het protest aan te sluiten.

Datum, tijd en locatie: Dinsdag 27 januari 2015, vanaf 18.45, voor het gemeentehuis te Sellingen, Dorpsstraat 1.