Ruim baan voor natuur, óók in land­bouw­ge­bieden


Uitbreiding weide­vo­gel­gebied Mede­netil­ster­polder moet doorgaan

24 december 2022

In de Medenetilsterpolder werkt de provincie aan het uitbreiden van een weidevogelgebied, waarbij landbouw en natuur samen moeten gaan.

Het plan beslaat het doorgroeien van de huidige 30 ha. natuurreservaat naar een weidevogelkerngebied van 100 ha. met natuurbestemming. 70 ha. komt in beheer van Groninger Landschap, op 30 ha. wordt door particuliere boeren natuurbeheer toegepast. In een schil rond dit gebied wordt agrarisch natuurbeheer ingezet.

Er is verzet ontstaan tegen het plan onder boeren in het gebied en de gemeenteraad [1],[2]. Het verzet richt zich onder andere op de natuurbestemming die het gebied moet krijgen en de daarbij behorende maatregelen zoals waterpeilverhoging. Boeren vrezen schadewerking van het natuurreservaat, want “in de buurt van een natuurgebied kan je zomaar van alles overkomen”. Ook maakt men zich zorgen over aantasting van het kenmerkende landschap. Volgens Groninger Landschap zijn deze zorgen ongegrond. In een ander gebied waar provincie en Groninger Landschap samenwerken, het Reitdiepgebied, gaan boeren en natuur prima samen, en weidevogels varen er wel bij.

De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor natuur, óók in landbouwgebieden. De Statenfractie stelt vragen aan het College van GS over de ontstane situatie.


[1] https://dvhn.nl/groningen/Verzet-tegen-%E2%80%98onzalig%E2%80%99-plan-28084852.html

[2] https://dvhn.nl/groningen/Westerkwartier-werkt-aan-Polderakkoord-met-bezorgde-boeren-28113715.html