PvdD: Maak einde aan garna­len­vis­serij Waddenzee


2 juli 2015

De Partij voor de Dieren wil een einde aan de garnalenvisserij in de Waddenzee en roept het college van Gedeputeerde Staten op om stappen in deze richting te ondernemen. Ook wil de partij informatie over de opvolging van afspraken uit het garnalen convenant uit 2014. Uit het langdurige onderzoek “Waddensleutels”, is gebleken dat de natuur van de Waddenzee nog altijd achteruit kachelt. De partij heeft vragen gesteld over de kwestie.

De provincie Groningen was één van de trekkers van het convenant en zou daarom nu ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen, aldus Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Groningen . “In het waddengebied moet de natuur centraal staan en de hoogste prioriteit hebben. Dat hebben overheden ook afgesproken.” De Wrede is daarom van mening dat de vergunningen van de garnalenvissers zouden moeten worden opgekocht via het Waddenfonds en wil weten wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Wetenschappers bepleiten een einde aan de visserij in de Waddenzee. Mosseltelers en garnalenvissers zorgen voor een voortdurende verstoring van de bodemfauna. Bovendien gaat garnalenvisserij gepaard met grote hoeveelheden bijvangst, die vaak dood weer overboord wordt gegooid. Soorten en hoeveelheden vis hollen achteruit, maar dat niet alleen, predatoren zoals bruinvissen en grote roggen zijn vrijwel verdwenen. Viseters zoals grote sterns en visdiefjes staan ook onder druk. In het convenant wordt slechts gestreefd naar een halvering van de impact van de garnalenvisserij. Volgens de Wrede is die ambitie te laag en is het sowieso maar de vraag of die gehaald wordt. Daarom wil zij inzicht in de wijze waarop gemaakte afspraken worden nagekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een eigen werkplan en arbitragesysteem van de garnalenvisserij, de invoering van het Black Box systeem, tijdelijk stilleggen van de visserij in verband met de kraamkamerfunctie van de Waddenzee in het voorjaar en het jaarrond sluiten van bepaalde gebieden.