Biolo­gische melk­vee­houders worden dupe van uitbrei­dings­woede mega­stallen


10 juli 2015

Deze week kondigde staatssecretaris Dijksma de invoering van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aan. De veehouderij is in zeer korte tijd door het door Brussel opgelegde fosfaatplafond geknald. De Partij voor de Dieren juicht het toe dat er beperkingen aan de groei worden gesteld, maar vindt het onterecht dat juist biologische veehouders daar de dupe van worden. De partij stelt vragen over deze zaak aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Kirsten de Wrede: “Het beleid van de afgelopen jaren, dat steeds gericht was op uitbreiden, wreekt zich nu. Naast teveel stikstof is er nu ook een forse fosfaatoverschrijding. En de verhouding tussen kleinschalige veehouders en megaondernemers wordt nog verder scheefgetrokken. Hoe lang denkt de overheid en melkveesector nog door te kunnen gaan met vernietigen van milieu en leefomgeving?”

Biologische veehouders voldoen aan de stijgende vraag naar produkten die op meer diervriendelijke wijze en met respect voor natuur, landschap en gezondheid zijn geproduceerd. Zij worden nu ernstig benadeeld door de invoering van de fosfaatrechten. De snelle groeiers van de afgelopen jaren (de megastallen) hebben de overschrijding van het fosfaatplafond veroorzaakt, en worden nu ook nog beloond met gratis fosfaatrechten voor hun nieuwe dieren. Dit terwijl kleine bedrijven die wel grondgebonden zijn nu fosfaatrechten moeten bijkopen.