PvdD en SP: vertraging woning­bouwplan Suiker­unie­terrein is typisch een geval van ‘eigen schuld, dikke bult’


Oproep om het plan aan te passen

27 december 2021

Volgens de SP en de PvdD had de vertraging van het woningbouwplan op het Suikerunieterrein makkelijk kunnen worden voorkomen als de gemeente en provincie Groningen de natuurwetgeving én de alternatieve plannen van negen natuurorganisaties serieus hadden genomen. Om verdere vertraging te voorkomen, is er volgens de SP en de PvdD maar één oplossing: ga het woningbouwplan alsnog aanpassen met meer nadruk op sociale woningbouw én natuurbehoud. Dit levert eerder en een mooiere nieuwe woonwijk op, dan het toepassen van een nieuwe truc van de provincie om onder de Wet natuurbescherming uit te komen.

Om het woningbouwplan op het Suikerunieterrein mogelijk te maken, heeft de provincie eerder dit jaar een natuurontheffing verleend aan de gemeente Groningen. Maar in plaats van mínder veroorzaakt deze ontheffing juist méér natuurschade. Daarom hebben negen natuurorganisaties bij de Rechtbank Noord Nederland bezwaar aangetekend tegen de provinciale ontheffing. En met succes: in november heeft de Rechtbank in een voorlopige uitspraak een stokje gestoken voor de uitvoering van het plan van de gemeente wegens mogelijke strijdigheid met de Wet natuurbescherming.

Sindsdien verwijt de gemeente – met steun van de provincie – de natuurorganisaties dat ze geen of te weinig oog hebben voor de noodzaak van woningbouw. Maar niets is minder waar. Statenlid Ankie Voerman: “De ontstane vertraging is typisch een geval van ‘eigen schuld, dikke bult’. Als de gemeente en provincie de natuurwetgeving én de natuurorganisaties serieus hadden genomen, dan waren er geen juridische procedures aangespannen en was er dus geen vertraging opgetreden”.

De natuurorganisaties hebben van begin af aan constructief meegedacht om woningbouw op het Suikerunieterrein mogelijk te maken. Ze hebben planalternatieven uitgewerkt met net zoveel nieuwe woningen als de gemeente wil, maar dan wel met behoud van de meest belangrijke natuurwaarden. Deze werkwijze komt precies overeen met een belangrijk advies van het Planbureau voor de Leefomgeving aan het Kabinet over woningbouw met behoud van natuur en biodiversiteit.

SP Statenlid Agnes Bakker: "Als SP zijn wij een groot voorstander van nieuwe woningen, maar we begrijpen niet waarom er niet beter gekeken wordt naar de alternatieve plannen van de natuurorganisaties. Het Suikerterrein kan juist een aantrekkelijke koploperwijk worden met veel sociale woningbouw vlakbij een mooi natuurgebied. Waarbij wonen en échte natuur samenkomen, in plaats van een wijk met alleen maar stedelijke-functioneel groen!"

Helaas houdt de gemeente koppig vast aan haar eigen plan, waarvoor alle natuur moet wijken. Vorige week kreeg de gemeente hiervoor de volle maar dubieuze medewerking van de provincie. Tot ieders verbazing beweert de provincie nu ineens dat de (ook op landelijk niveau) zeldzame Geoorde fuut bij nader inzien toch geen bescherming behoeft. Het lijkt op een doorzichtige juridische truc: in plaats van het woningbouwplan aan de passen om alsnog aan de Wet natuurbescherming te voldoen, beweert de provincie nu ineens dat er voor de Geoorde fuut helemaal geen bescherming en dus geen natuurontheffing en geen compensatienatuur meer nodig is. Net als de natuurorganisaties zijn de SP en de PvdD verbijsterd over deze handelwijze van de provincie. Daarom roepen zij het college van GS met schriftelijke vragen hierover ter verantwoording. Om verdere vertraging van het gewenste woningbouwplan te voorkomen, is er volgens de SP en de PvdD maar één oplossing: pas het woningbouwplan aan met meer nadruk op sociale woningbouw én natuurbehoud.