Provincie kan biomas­sa­ver­gunning aan RWE wél weigeren


Partij voor de Dieren betwist uitspraken College GS

25 mei 2021

Het College van GS beweert dat er geen juridische gronden zijn om de vergunning voor het verbranden van meer biomassa in de Eemshavencentrale te weigeren. De Partij voor de Dieren betwist dit en voert aan dat er foutieve stikstofberekeningen zijn gebruikt bij de aanvraag. Ook zijn de gevolgen van de hogere bijstook voor natuurgebied Lieftinghsbroek niet onderzocht. De partij vraagt het College dan ook om de vergunningverlening op te schorten. Morgen wordt er in de Statenvergadering een besluit genomen over dit verzoek en gestemd over vijf andere moties van de Partij voor de Dieren.

Volgens Statenlid Ankie Voerman kan het College wel degelijk de vergunning aan RWE weigeren. Zij kan RWE om aanvullende berekeningen vragen van de ammoniakemissie. Meer verbranding van hout kan gevolgen hebben voor de stikstofdepositie en daarmee de natuurvergunning. Het College neemt ten onrechte de uitkomst van twee zeer recente juridische uitspraken niet mee. Vorige maand werd de provincie door de rechtbank Noord-Nederland gesommeerd om te motiveren waarom de bestaande natuurvergunning van RWE ongewijzigd kan gelden, ondanks eerdere veranderingen in bedrijfsvoering bij RWE. Nu er opnieuw meer biomassa wordt bijgestookt moet de natuurvergunning zeker worden herzien.

Daarnaast is de toestand in het natuurgebied Lieftingsbroek, waar een deel van de stikstof van RWE op neerslaat, zodanig slecht dat het onzeker is of de noodzakelijke herstelmaatregelen effectief zijn en op tijd te realiseren. Daarom mag voor een ontwikkeling zoals die van RWE geen toestemming worden gegeven. Er moet eerst een zogenaamde passende beoordeling worden gemaakt.

Voerman: ‘Het College lijkt óf niet op de hoogte van de implicaties van deze rechtspraak op haar ontwerpvergunning, óf ze lijkt aan te sturen op een gevecht voor de rechter. Waarom erkent zij niet dat het huiswerk over moet? Het is onbestaanbaar dat in de enorme stikstofcrisis waar we ons bevinden er door de overheid gegoocheld wordt met foutieve berekeningen. De taak van de provincie is het beschermen van de natuur tegen nog meer stikstof, met het verlenen van deze vergunning draagt zij juist bij aan verdere vernietiging.”