Partij voor de Dieren wil einde aan gasoverslag Rood­e­school


9 juni 2021

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het College van GS opnieuw samen met de gemeente gaat bekijken welke mogelijkheden er zijn om het gascondensaat overlaadstation in Roodeschool zo snel mogelijk te sluiten. Er zijn vragen gesteld. De partij vindt het onverantwoord dat het condensaat (met daarin o.a. het zeer giftige benzeen) nog tientallen jaren in het dorp wordt overgeladen. Er moet hoe dan ook een verplaatsingsfinanciering komen van het Rijk. Het Rijk gaat waarschijnlijk voor de komende 35 jaar nieuwe gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog vergunnen, waardoor de overslag mogelijk nog tot 2056 in bedrijf zal blijven.

Drie jaar geleden leek er een akkoord te komen over verplaatsing naar Eemshaven na jarenlang aandringen van de gemeente. NoordGasTransport vond het echter te duur, er zou tien miljoen voor nodig zijn. Statenlid Ankie Voerman: “Overslag van gevaarlijke stoffen hoort niet thuis midden in een dorp. Als het Rijk de schatkist weer gaat vullen met nieuwe gasinkomsten, kan zij ook prima de verplaatsing financieren. Nog eens 35 jaar deze onveilige situatie laten bestaan is volstrekt onacceptabel.”

De Partij voor de Dieren constateert verder dat er steeds frequenter tegenstrijdigheden optreden in het energiebeleid, en dat daarmee het onbegrip in de samenleving toeneemt. Enerzijds moeten we van het aardgas af om de klimaatdoelstelling te halen, en is het beleid gericht op een volledige afbouw van het gebruik van aardgas in uiterlijk 2050. Anderzijds staan er nieuwe plannen op stapel om nog lang door te gaan met de winning van aardgas en dus de bijbehorende activiteiten en infrastructuur in stand te houden. Dit heeft negatieve gevolgen voor het draagvlak voor het klimaatbeleid c.q. de energietransitie.