Is er nog toekomst voor onder­wa­ter­natuur Eems-Dollard?


Plan van aanpak provincie ondui­delijk

21 mei 2021

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt de provincie om duidelijkheid inzake het programmaplan over de toekomst van de Eems-Dollard. Het is volstrekt onduidelijk hoe de provincie het water in de Eems-Dollard weer helder wil krijgen en daarnaast ontbreekt ook het kostenplaatje van het plan. De partij wil weten wat de concrete maatregelen inhouden en vraagt om een inzichtelijke kosten-baten analyse. Door het vele baggeren voor de industrie is het water in het estuarium zo troebel geworden dat de onderwaternatuur vrijwel volledig is vernietigd.

In het nieuwe programmaplan voor de Eems Dollard dat de provincie onlangs presenteerde wordt vermeld dat troebel water en slib een heel groot probleem is en dat er veel onderzoek is naar oplossingen. De provincie geeft echter toe dat ze niet weet of het zoden aan de dijk zet. De partij wil van het College weten of een levensvatbaar estuarium een utopie is zolang het intensieve industriële gebruik niet afneemt. En of er überhaupt gekeken wordt naar de aanpak van het probleem bij de bron. Het is belangrijk dat het programma aanstuurt op ecologische verbetering, en de weegschaal niet doorslaat naar economische benutting. Statenlid Ankie Voerman: “Het rapport bevat veel prachtige foto’s en nog veel meer mooie woorden, maar bij mooie woorden horen ook mooie daden. Het is volstrekt onduidelijk hoe de provincie er voor gaat zorgen dat het water in de Eems-Dollard weer helder wordt zodat ook de onderwaternatuur weer optimaal tot leven kan komen. Bovendien ontbreekt het kostenplaatje van het programmaplan en dat willen we ook graag op tafel”.

In de afgelopen eeuwen zijn grote gebieden rond de Eems-Dollard ingepolderd. Daardoor zijn er in de kustzone weinig tot geen natuurlijke overgangszones tussen land en water. Die overgangsgebieden zijn essentieel voor de estuariene natuur en om slib te laten bezinken. Daarnaast zijn de vaargeulen in de loop van de tijd dieper en breder gemaakt. De vloedstroom vanuit de Noordzee stroomt daardoor met hoge kracht naar binnen en brengt veel slib mee. De ebstroom is niet krachtig genoeg om dit materiaal weer naar de Noordzee te transporteren. Hierdoor komt er meer slib in het Eems-estuarium, terwijl er minder kan bezinken. Doordat er bovendien vaak gebaggerd en gestort wordt, wervelen slibdeeltjes voortdurend op. Door al deze veranderingen samen is het water van de Eems-Dollard steeds troebeler geworden en dat is nadelig voor het voedsel aan de basis van het voedselweb.

Foto: with thanks to jbdodane

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Groningen wordt meest bosrijke provincie dankzij RWE

Groningen, 18 mei 2021 – Energiereus RWE kondigt aan om enorme bossen te willen aanplanten in Groningen, ter compensatie van ...

Lees verder

Provincie kan biomassavergunning aan RWE wél weigeren

Het College van GS beweert dat er geen juridische gronden zijn om de vergunning voor het verbranden van meer biomassa in de E...

Lees verder