Provincie Groningen stimu­leert met subsidie Chemcom winning van aardgas


3 maart 2015

De provincie stimuleert aardgasverbruik door het bedrijf ChemCom Industries B.V. een subsidie van € 840.000 te verlenen. ChemCom Industries B.V. wil met deze subsidie een nieuwe productielijn in kunstmest opzetten, waarbij aardgas een belangrijke grondstof is. Een slechte zaak, aldus de Partij voor de Dieren, die schriftelijke vragen over deze kwestie aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie heeft gesteld.

Fractievoorzitter Kirsten de Wrede was hoogst verbaasd toen zij van deze subsidie vernam. “Waarom bepleit dit college zogenaamd verlaging van de gaswinning, maar subsidieert tegelijkertijd wel het gebruik van aardgas? Deze subsidie werkt niet mee aan een toekomst zonder fossiele brandstoffen”. Bovendien gaat het hier om een bedrijf dat enorm veel rotzooi loost in de Eems-Dollard: het gaat om 3300 kg stikstof, 4000 kg formaline en 2750 kg methanol per jaar.

De Partij voor de Dieren wijst tevens op het feit dat er wereldwijd veel te veel meststoffen in omloop zijn. Uit recent wetenschappelijk onderzoek van de WUR (Landbouwuniversiteit van Wageningen) blijkt dat de grote hoeveelheid meststoffen een bedreiging is van de stabiliteit van natuurlijke systemen op aarde. “Ook in onze eigen provincie zijn meststoffen en stikstof een groot probleem en daalt hierdoor de biodiversiteit nog verder. Als je naar een duurzame toekomst streeft, moet je de daad bij het woord voegen en investeren in biologische landbouw, niet in kunstmest”, aldus de Wrede.

ChemCom krreg in 2013 nog een dwangsom opgelegd door de provincie Groningen, omdat drie mehanol opslagtanks niet voldeden aan de voorgeschreven veiligheidseisen.