Partij voor de Dieren Groningen onder­steunt actie Farm­sumers bij NAM-tankerpark


3 maart 2015

Enkele verontruste Farmsumers gaan woensdag actie voeren bij het NAM tankerpark aan de Melasseweg in Farmsum. Ze zijn bezorgd over de veiligheid van het complex met betrekking tot de aardbeving bestendigheid.
De Partij voor de Dieren sluit zich bij deze actie aan en heeft alvast een spandoek opgehangen. De Partij voor de Dieren pleit voor een snelle transitie naar fossielvrije energie.

Op het tankenpark wordt aardgascondensaat opgeslagen, begin dit jaar vond er een kleine aardbeving plaats onder het tankenpark en een maand later een krachtige beving van 2.3 op de schaal van Richter bij Appingedam. Op de vraag is het tankerpark veilig/aardbevingsbestendig komt maar geen antwoord van de NAM. Als volgens de regering de veiligheid voorop staat dan vindt de Partij voor de Dieren het ondenkbaar en schokkend dat er geen antwoord komt op deze belangrijke vraag.

Inwoners van Farmsum hebben aan burgemeester Emme Groot van Delfzijl gevraagd om uit te zoeken of het tankenpark en het chemiepark aardbevingsbestendig zijn. De burgemeester heeft die vraag vervolgens gesteld aan minister Kamp maar heeft hier na anderhalf jaar nog geen antwoord op gekregen. Ook uit onderzoeken van het chemiepark blijkt niet te zeggen hoe groot de gevolgen kunnen zijn van een krachtige aardbeving op de chemische installaties op het terrein.

De Farmsumers zijn er niet gerust op: de eerste woningen staan op 300 meter van het tankenpark en een school binnen een straal van 500 meter. Ze willen na vijftig jaar gaswinning garanties dat de veiligheid voorop staat. Want aardgascondensaat is een zeer gevaarlijk stof. Het is:

• zeer licht ontvlambaar
• milieuonveilig
• zeer giftig
• zuurstof verdringend
• verstikkend / narcotiserend
• de damp is explosief en kankerverwekkend