Partij voor de Dieren stuurt aan op minder vlees­con­sumptie provin­ciehuis


2 maart 2015

De Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen wil dat de provincie steviger inzet op het verminderen van de vleesconsumptie, door voorlichting en het aanbieden van een uitgebreid, aantrekkelijk aanbod van vegetarische producten in het provinciehuis. De partij stelt vandaag vragen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid, naar aanleiding van een rapport van De Groene Zaak. Uit het rapport en een analyse van het provinciale beleid blijkt dat de provincie Groningen weliswaar goed op weg is, maar nog veel meer kan doen om duurzamer en diervriendelijker in te kopen.

De fractie vraagt aandacht voor het voedsel dat geserveerd wordt in het provinciehuis. Statenlid Kirsten de Wrede: “Er zijn al goede stappen gezet, zoals het uitsluitend serveren van biologische zuivel en koffie en thee. Maar het vlees komt grotendeels van dieren op bedrijven waar nauwelijks tot geen extra eisen aan dierenwelzijn gelden. Naast het inkopen van biologisch vlees kan de provincie bijdragen aan het verminderen van de vleesconsumptie. Verlaging van vleesconsumptie leidt tot een aanzienlijke daling van de CO2 uitstoot, versterkt de globale voedselzekerheid en voorkomt veel dierenleed.”

Overheden hebben zich per 1 januari 2015 verplicht tot 100% duurzaam inkopen. De Groene Zaak, een organisatie die zich inzet voor een duurzame economie, presenteerde onlangs de ‘Quick scan duurzaam inkopen bij provincies en gemeenten’. Uit dit rapport blijkt dat de provincie Groningen nog niet 100% duurzaam inkoopt, en de milieucriteria niet altijd toepast. Bij een deel van de aanbestedingen wordt uitsluitend gekozen voor de laagste prijs, zonder rekening te houden met sociale en milieuaspecten. De Partij voor de Dieren dringt aan op concurreren op duurzaamheid voor een vastgesteld budget, om vervolgens de meest duurzame aanbieder te contracteren.

De Quick scan stelt verder dat de provincie stroom inkoopt die niet in Nederland is opgewekt. De Wrede wijst op de voorbeeldfunctie die van de overheid verwacht mag worden. “Het is prima mogelijk om uitsluitend stroom uit Nederland, of nog beter Groningen, in te kopen, opgewekt door zon, wind of waterkracht. Veel particulieren doen dit al, de overheid blijft helaas achter.” Lokale, groene energie belast het milieu het minst en is bovendien goed voor de regionale werkgelegenheid.