Pitbulls mogen weer


10 juni 2008

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil een nieuwe regeling invoeren om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van agressieve honden. Tegelijk wordt de huidige Regeling Agressieve Honden (RAD) afgeschaft; volgens deze regeling worden pitbullachtige honden in beslaggenomen en gedood. De Partij voor de Dieren ziet het afschaffen van deze zeer dieronvriendelijke regeling als een directe overwinning, maar betreurt het dat de regeling zo lang in stand is gehouden.

Na veelvuldig aandringen van de Partij voor de Dieren is de Regeling Agressieve Dieren de afgelopen maanden geëvalueerd door een Commissie van Wijzen. De commissie is eenduidig tot de conclusie gekomen dat de regeling niet voldoet: het aantal bijtincidenten is sinds het in werking treden van de regeling in 1993 niet afgenomen en ook het aantal honden van het type pitbull terriër is niet gedaald. Het afgelopen jaar werden per maand gemiddeld 43 honden in beslag genomen om in veel gevallen te worden gedood.

Hoewel pitbullachtigen vaker dan andere honden betrokken zijn bij bijtincidenten, gaat het om slechts een klein deel van de pitbulls. Dat rechtvaardigt onvoldoende het doden van honden, vindt de commissie. Zij ziet veel meer in voorlichting aan hondenbezitters en in aanscherping van gemeentelijke APV's (Algemeen Plaatselijke Verordening). De Partij voor de Dieren pleit voor een combinatie van gedragstests en opvoedcursussen voor hondeneigenaren. Ook dient er meer voorlichting te komen over het houden van honden. Minister Verburg neemt deze punten mee bij de ontwikkeling van nieuw beleid op dit dossier.

Er zitten nog honderden pitbulls in asiels in afwachting van hun lot. Hun baasjes worden de komende maanden daarvan in kennis gesteld.

De nieuwe regeling gaat zich niet richten op uiterlijke kenmerken, zoals het geval was bij de RAD, maar op het vertonen van agressief gedrag. Dat is beter dan het puur op uiterlijk ter dood veroordelen van een dier, maar dieren die moedwillig vals worden gemaakt door hun eigenaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij illegale hondengevechten, hebben daar niets aan.