Partij voor de Dieren zet provincie op scherp inzake uitbreiding camping Wedder­bergen


Fractie wil onderzoek naar subsi­die­toe­kenning

28 februari 2019

De Partij voor de Dieren heeft met een agendering in de provinciale commissievergadering de discussie rondom de voorgenomen uitbreiding van camping Wedderbergen op scherp gezet. De provincie verleende haar medewerking aan een LEADER subsidie, die mogelijk op onrechtmatige gronden is toegekend. Voor de aanleg van nieuwe staanplaatsen wordt bovendien een uniek stuk beschermde natuur vernietigd. De Partij voor de Dieren pleit voor een onderzoek naar de rechtmatigheid van de subsidieverlening. Ook wil zij dat het College geen verdere besluiten over de uitbreiding neemt voordat deze ook door Provinciale Staten zijn beoordeeld.

Omwonenden, natuurorganisaties en oud-bestuurders van de voormalige gemeente Bellingwedde protesteren al geruime tijd tegen de gang van zaken. Lokaal draagvlak en ‘groot maatschappelijk belang’, beide voorwaarden voor subsidietoekenning, ontbreken volledig.

De voorgestelde natuurcompensatie, een veldje met kruidenrijk grasland, is in de ogen van de Partij voor de Dieren een onacceptabele ruil voor het verlies van het onvervangbare boezemgebied. Fractievoorzitter Ankie Voerman: ‘Het is volstrekt onbegrijpelijk dat de provincie en gemeente besluiten dat vermeende economische belangen hier zo zwaar wegen dat zowel aan lokale belangen als aan het behoud van de biodiversiteit voorbij wordt gegaan. De provincie moet haar taak als natuurbeheerder serieus nemen. Bovendien moet tot op de bodem worden uitgezocht of de subsidie wel verleend had mogen worden.”

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren roept provincie op deel te nemen aan Week zonder vlees

De Partij voor de Dieren roept de provincie Groningen op om actief deel te nemen aan de nationale ‘ Week zonder vlees’, van 1...

Lees verder

PvdD wil dat provincie zich inzet voor veiliger containervervoer

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich actief inzet voor veiliger containervervoer op grote schepen zoals de MSC ...

Lees verder