PvdD wil status­houders voor ener­gie­tran­sitie


26 april 2018

PARTIJ VOOR DE DIEREN WIL STATUSHOUDERS VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Groningen 26 april 2018 - De Partij voor de Dieren wil middels schriftelijke vragen van het college weten of zij bereid is om statushouders met een relevante vooropleiding of affiniteit met de energietransitie kans op werk te bieden binnen deze sector. Onder de groep statushouders die de SER in haar aanbevelingen noemt als potentiele werknemers binnen de energietransitie, heerst hoge werkloosheid, terwijl één derde van hen hoogopgeleid is. De energietransitie kampt met oplopende personeelstekorten.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, stelt dat de energietransitie geen vertraging mag oplopen door te weinig personeel als er tegelijkertijd veel werklozen zijn die een omscholing zouden kunnen krijgen. “Statushouders zijn hiervoor een interessante groep, omdat deze mensen vaak hoog opgeleid zijn en zeer gemotiveerd,” aldus Voerman. Voerman stelt dat we zo snel mogelijk af moeten van fossiele brandstoffen en noemt het daarom onwenselijk dat de energietransitie en het energiebesparend maken van huizen vertraagd wordt door een gebrek aan krachten.

Uit het onlangs verschenen ‘Ontwerpadvies Energietransitie en werkgelegenheid’ van de SER blijkt dat voor een tijdige en succesvolle energietransitie veel mensen nodig zijn, terwijl op dit moment de tekorten van geschoolde krachten snel oplopen. Dit zou kansen bieden voor onder andere jongeren, statushouders, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Partij voor de Dieren wil verder weten of
de initiatieven die de Provincie Groningen heeft genomen om knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen binnen de energietransitie voldoende resultaten hebben opgeleverd en vraagt dit met cijfers te onderbouwen.