Partij voor de Dieren wil onderste uit de kan tegen gaswinning Rottu­mer­plaat


19 augustus 2019

De Partij voor de Dieren in de Staten van Groningen vraagt het provinciebestuur om alles uit de kast te halen om de gaswinning boven Schiermonnikoog en Rottumerplaat te voorkomen. De provincie kan samen met andere tegenstanders, zoals de eiland- en kustgemeenten, de provincie Friesland en de Waddenverenging een niet te negeren proteststem laten horen. De Partij voor de Dieren vindt het volstrekt onbegrijpelijk dat, notabene zo dicht bij een zeer kwetsbaar natuurgebied, toch weer fossiele brandstoffen naar boven worden gehaald.

Op 15 november 2017 werd een door de Partij voor de Dieren ingediende motie aangenomen in de Staten, waarin het college werd opgedragen om de verantwoordelijke minister op te roepen geen toestemming te geven tot de winning van gas uit dat veld, juist omdat het een enorme impact kan hebben op het Waddengebied. De minister heeft daar tot nu toe nog geen gehoor aan gegeven. Fractievoorzitter Ankie Voerman:"Vooral bodemdaling is een bekend gegeven bij gaswinning en dat kan desastreus zijn voor het wad. Zandplaten kunnen onder water komen te liggen, waardoor dieren die daar rust en voedsel zoeken het nakijken hebben. Ook zijn er mogelijk gevolgen voor de bewoners van Schiermonnikoog."

Voerman vraagt het College om samen met andere overheden en maatschappelijke organisaties de handen ineen te slaan om de plannen te voorkomen, en om een zienswijze in te dienen op de eerste stap in de M.E.R.-procedure, de mededeling voornemen M.E.R.