PARTIJ VOOR DE DIEREN WIL JACHT­VERBOD OP ALLE DIEREN IN GRONINGEN IN VERBAND MET WINTERKOU


26 december 2010

3 december 2010 - De Partij voor de Dieren in Groningen vraagt het college van Gedeputeerde Staten met directe ingang een jachtverbod in te stellen. Dit vanwege de winterse omstandigheden.O

Op dit moment is er al dagenlang sprake van een periode met vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. Daardoor verkeren in het wild levende dieren momenteel in erbarmelijke omstandigheden. Anja Hazekamp, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Groningen, heeft daarom het college van GS gevraagd om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de jacht. In de provincies Limburg, Zeeland, Noord- en Zuid-Holland is inmiddels een jachtverbod aangekondigd.

Hazekamp: “De komende dagen kan er sneeuw vallen en in de nachten vriest het matig tot streng. Bovendien ligt de temperatuur overdag ook rond het vriespunt, waardoor velden en open terreinen bedekt zullen zijn met ijs en sneeuw. De mogelijkheden voor dieren om voedsel te zoeken zijn daardoor sterk beperkt. Ook schuilmogelijkheden voor dieren zijn minimaal in de sneeuw. Dieren hebben dan geen enkele kans tegen jagers. Dat moet voldoende aanleiding zijn om de jacht te sluiten.” De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om het gebruik van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van reeën, vossen, knobbelzwanen, ganzen en smienten op te schorten.

De wet verbiedt jagen bij een besneeuwde bodem, maar gebleken is dat jagers een maas in de Flora- en faunawet hebben gevonden door bijvoorbeeld drijfjachten op hazen te organiseren. De Partij voor de Dieren roept mensen in de provincie Groningen op om misstanden te melden via het ‘Meldpunt Jachtincidenten Groningen’. Dit kan door een e-mail te sturen naar Groningen@partijvoordedieren.nl.