Partij voor de Dieren opent nieuw meldpunt bomen en biomassa in Groningen


25 juni 2021

De Partij voor de Dieren opent een nieuw meldpunt bomen. Op de website staat veel informatie over bomenkap, en kunnen mensen melding maken van (dreigende) kap in hun omgeving. Er is een kaart beschikbaar waarop kapvergunningen én biomassa installaties getoond worden. In deze biomassacentrales wordt hout verbrand voor de opwekking van stroom of warmte. De gemeentelijke en provinciale fractie van de partij maken zich grote zorgen over het verlies aan bomen en de toename van biomassacentrales. Het meldpunt maakt het mogelijk om samen met inwoners actie te ondernemen om het verlies aan bomen en biodiversiteit tegen te gaan.

Fractievoorzitter in provinciale staten Ankie Voerman stelt dat bomen te vaak worden gezien als zomaar een grondstof om te oogsten, en dat er voorbij wordt gegaan aan belangrijke waarden: “Bossen, singels en solitaire bomen zijn onmisbaar voor de instandhouding van de biodiversiteit en het leefbaar houden van onze dorpen en steden. Daarnaast zijn bomen als “eters van CO2” essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.”

Gemeenteraadslid Terence van Zoelen: “We merken dat inwoners zien dat er veel gekapt wordt, met veel vragen zitten, maar tegelijkertijd nergens makkelijk kunnen inzien welke kapvergunningen in de eigen buurt zijn aangevraagd. Wij hebben de kapvergunningen nu op een eigen kaart gezet! Zo kan eenieder inzien wat er in zijn eigen leefomgeving gebeurt en eventueel bezwaar maken.”

De meldingen helpen de Groninger fracties een zo compleet mogelijk overzicht te krijgen van de soorten klachten en de locaties van kap en typen biomassacentrales. Middels de informatie wil de partij betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen en druk uitoefenen op gemeenten en provincie.

De Partij voor de Dieren zet zich op alle mogelijke manieren in om bomen en bos te behouden. Ook in Stad en Ommelanden worden bomen en bosjes meedogenloos omgezaagd voor de aanleg van wegen, bedrijventerreinen of stadsuitbreiding. De afgelopen jaren verdwenen weer tientallen hectares groen. Bomen worden vaak gezien als lastige sta-in-de-weg, kleine bosjes als onbelangrijk. Daarnaast brengen bomen veel geld op als grondstof voor zogenaamde 'bio-based' producten en dient hout als brandstof in biomassacentrales.

https://groningen.partijvoordedieren.nl/meldpunt-bomen-groningen