Partij voor de Dieren wil dat college lering trekt uit fouten die zijn gemaakt inzake leef­gebied vleer­muizen bij Aanpak Ring Zuid


23 juni 2017

De Partij voor de Dieren roept het college op haar verantwoordelijkheid
te nemen inzake de Wet Natuurbescherming in verband met de fouten rondom de aanleg van de Ring Zuid en de aanwezige vleermuizen in het gebied. De rechter oordeelde een week geleden dat zowel rijk, provincie als gemeente in gebreke waren gebeleven. Door de aanleg van de nieuwe Ring Zuid is
belangrijk leefgebied van de (beschermde) vleermuizen aangetast terwijl de provincie sinds 1 januari de plicht heeft om de Wet Natuurbescherming na te leven.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen, wil weten hoe dit zich verhoudt tot het eerder gegeven antwoord op de rondvraag tijdens een commissie in Mei. Toen gaf gedeputeerde Staghouwer aan alles te doen om de verantwoordelijkheid
die het college heeft vorm te geven. “Toch is er ook na 1 april
gewerkt in het betreffende gebied terwijl was afgesproken dat dit niet
zou gebeuren in verband met de kraamperiode van de vleermuis na 1 april.
De handhaving lijkt gebrekkig,” aldus de Wrede.

De Wrede wil weten hoe de provincie er in het vervolg voor zal zorgen dat de Wet Natuurbescherming beter wordt uitgevoerd.
“Tot op heden leek de verantwoordelijkheid te liggen bij het Rijk, maar de
Wet Natuurbescherming valt onder provinciaal beleid en daarom is
de provincie verantwoordelijk voor de aanwezige fauna in het gebied. Wij
vragen het college of zij deze opvatting met ons deelt”, aldus de Wrede. De partij wil weten wat er fout is gegaan volgens het college en hoe die daar lering uit denkt te trekken.

Bekijk hier de vragen.